Kliendiandmete töötlemise põhimõtted
Käesolev dokument määratleb Mulieres OÜ käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?
Isik, kes tellib Mulieres OÜ tooteid ja kasutab meie e-poodi.

Mis on kliendiandmed?
Kliendiandmed on igasugune info, mis on Mulieres OÜ-le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?
Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?
Kliendiandmete töötleja on Mulieres OÜ (reg. Kood 12513437,Kopli 72, Talliin, 10412, Eesti). Kliendiandmete volitatud töötlejad on DPD Eesti AS, Itella SmartPOST OÜ, Maksekeskus AS.

Kes on kolmas isik?
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis
Mulieres OÜ kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:
ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
isikukood/registrikood;
elukoht/asukoht;
arveldusarve;
kontaktandmed.
tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed toodete kasutamise aktiivsuse, kasutatavate toodete ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);

Seaduses sätestatud alustel on Mulieres OÜ-l õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?
Mulieres OÜ töötleb kliendiandmeid selleks, et:
täita kliendi tellimust;
kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi ;
paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid tooteid;
täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest.

Millistel juhtudel Mulieres OÜ avaldab kliendiandmeid?
Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Postitusfirmadega on Mulieres OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.

Kuidas Mulieres OÜ kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?
Mulieres OÜ saadab Klientidele toodete pakkumisi. Kliendil on õigus igal igal ajal Mulieres OÜ-ga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kuidas muuta oma kliendiandmeid ja taotleda nende töötlemise lõpetamist?
Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega e-posti mulieres@mulieres.eu vahendusel.
Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist. Kui te ei soovi turundusliku infot, siis palume pööruda meie poole.

Kust saab täiendavat infot kliendiandmete töötlemise kohta?
Kui soovite oma kliendiandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, kirjutage e-posti aadressil mulieres@mulieres.eu. Vastame Teie kirjadele tööpäeviti kella 09.00-17.00ni.